Els nostres temes

L’avaluació

Què vol dir avaluar? És el mateix avaluar que qualificar? Quan parlem d’autoregulació i autoavaluació què volem dir? Qui ha de participar en el procés d’avaluació? Com podem fer una autèntica avaluació competencial?
El Graff és un grup de recerca integrat per persones que ja fa un cert temps que hem fet de l’avaluació un dels nostres centres d’interès. Això ens ha permès abordar algunes d’aquestes qüestions i, sobretot, respondre-les des de la pràctica a l’aula.
Últimament hem focalitzat la nostra atenció cap a l’avaluació de projectes i ens preguntem de quins instruments podríem dotar-nos per aconseguir que, no només el producte final, sinó també tot el procés de desenvolupament esdevingui un autèntic trajecte d’aprenentatge. La recent publicació dels documents de concreció i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit personal i social ens ofereix algunes claus per a l’anàlisi.

 

L’entorn

Des del GRAFF entenem l’entorn, o el medi, com el conjunt de situacions, fenòmens, elements o problemes que integren l’espai natural i humanitzat; l’escenari on vivim les persones i on interactuem amb la naturalesa. Així doncs, i tal i com recull el currículum, cal estudiar l’entorn per comprendre’l i desenvolupar-nos-hi satisfactòriament.

Els diferents aspectes i dimensions que constitueixen l’entorn s’interrelacionen i interactuen; això provoca que els fenòmens naturals i socials no es presentin en la realitat sota un prisma disciplinar, sinó en forma de problemes, interessos, conflictes, controvèrsies o expectatives que es comprenen millor quan s’estudien i s’analitzen relacionant els coneixements propis de les disciplines i de les àrees.

Treballar de forma interdisciplinar, connectant diferents àrees i sabers permet un enfocament més proper i participatiu que ens apropa l’entorn i contribueix a un millor assoliment de les competències bàsiques.

Pretenem explorar vies per a utilitzar l’entorn com a recurs i escenari d’aprenentatge, no només per afavorir-ne la comprensió sinó també per a participar-hi, contribuint a la seva millora tot exercint la nostra ciutadania.